Om oss

Om Songboka
songboka.no er eit tilbod frå Kvinnherad mållag. Idéen vart fødd kring 2013 om eit hefte eller bok med nynorske songar, til bruk i barnehagane i kommunen. Ein samla inn innspel frå barnehagane til aktuelle og populære songar.

Så fekk ein stønad frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad. Idéen utvikla seg og ein såg for seg ei nettløysing. I samarbeid med iDrift AS laga ein den nettlæysinga du ser i dag.

Tanken er å ha eit tilfang som er tenleg til «praktisk bruk» i barnehagane, og som inspirerer til å synga på nynorsk. Det tyder at vi legg vekt på:

  • Dei mest kjente og kjære nynorske songane.
  • Gode omsetjingar av kjende songar. Gjerne gjort av andre målfolk – eller oss sjølve.
  • Nye, populære songar der som vi kan få avklara rett til å publisera med opphavsmann/forlag.

FIXME: noko om å læra nye songar – utval som både inneheld kjende ting, og nye ting. og musikk her og der, eigen eller youtube.

FIXME: Oppmodin til å vidra