Finn songar

songboka.no er ein nettstad. Du kan bla i songane her. Du kan også søka i søkefeltet oppe til høgre.

Men du kan også få ut songane som eit hefte, eller ei bok. Kvar enkelt song kan også hentast som PDF.

Dersom du vil skriva ut boka (alle songane) på A4, last ned denne PDFen og skriv den ut, gjerne tosidig om du kan.

Du kan også bestilla boka frå blurb.com. Detter er ein trykk-når-du-vil bokhandel, som betyr at når du bestiller, så vil det bli produsert eitt eksemplar av boka. For sjå korleis boka vil sjå ut, kan du last ned denne PDFen.

I båe tilfella vil du få med alle songar som p.t. ligg ute her på nettsidene.