• songboka.no

    Boka er meint å brukast som oppslag og verkty. Du kan gjerne foreslå songar til oss også.

  • songboka.no

    songboka.no er ei samling av barnesongar på nynorsk, med tekst og musikk.


songboka.no er eit tilbod frå Kvinnherad mållag, med støtte frå andre mållag, Sparebank1-stiftinga Kvinnherad og iDrift AS. Hovudmålgruppa er barnehagar, men alle kan bruka løysinga. Formålet er at du kan finna nynorske barnesongar, også omsetjingar vi sjølve har gjort. Ein del av songane har musikk dersom du ikkje kan tonen. Løysinga er lett å bruka på mobil eller nettbrett.